Kariyer

Current Openings

İş özeti

Ekibimize katılacak deneyimli, tutkulu ve yaratıcı bir Sosyal Medya Yöneticisi arıyoruz. Bir Sosyal Medya Yöneticisi olarak, çevrimiçi varlığımızı artırmak ve pazarlama ve satış çabalarımızı geliştirmek için Sosyal Medya stratejimizi geliştirmek ve uygulamakla sorumlu olacaksınız. Pazarlama ve Satış departmanlarıyla yakın bir şekilde çalışacaksınız.

Görev ve sorumlulukları
 1. Sosyal medya stratejimizi geliştirmek, uygulamak ve yönetmek
 2. En önemli sosyal medya KPI'larını tanımlamak (Anahtar performans göstergesi)
 3. Sosyal medya içeriğini yönetmek ve denetlemek.
 4. Her sosyal medya kampanyasının başarısını ölçmek
 5. En son sosyal medya en iyi uygulamaları ve teknolojileri ile güncel kalmak
 6. Sosyal medya pazarlama araçlarını kullanmak
 7. İçeriğin bilgilendirici ve çekici olmasını sağlamak için metin yazarları ve tasarımcılarla birlikte çalışmak
 8. Pazarlama, Satış ve Ürün Geliştirme ekipleriyle işbirliği yapmak
 9. SEO'yu (Arama motoru optimizasyonu) ve kullanıcı etkileşimini izlemek ve içerik optimizasyonu önermek
 10. Güçlü bir ağ oluşturmak için sektör profesyonelleri ve etkileyicilerle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmak
 11. Yapıcı geri bildirim sağlamak
 12. Kurallara ve düzenlemelere uymak
 13. Üst Yönetime Sunmak
Şartlar
 1. Sosyal Medya Uzmanı veya benzeri bir görevde 3 yıllık deneyim, İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerinde yetkin olmalıdır
 2. Marka bilinirliği ve izlenimler için sosyal medyayı kullanan Sosyal Medya Stratejisti
 3. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Google+ ve diğer sosyal medya en iyi uygulamaları hakkında mükemmel bilgi
 4. SEO ve web trafiği ölçümlerini anlama
 5. Kitle ve alıcı kişi araştırması yapma deneyimi
 6. Sosyal medya TPG'lerini iyi anlama
 7. Takım oyuncusu
 8. Harika kişiler arası, sunum ve iletişim becerileri
 9. Reklamcılık ve Pazarlama veya ilgili alanda lisans derecesi
Apply for this position

İş özeti

Satış ekibine gerekli desteği sağlamak için deneyimli ve iyi organize olmuş bir Satış Koordinatörü arıyoruz. Başarılı aday, programları takip ederek ve geri bildirim, dokümantasyon ve bilgi sağlayarak iş arkadaşları ve müşteriler için referans noktası olacaktır.

Amaç, performanslarını ve şirketin sağlam ve uzun süreli gelişimini en üst düzeye çıkarmak için ekibin faaliyetlerini kolaylaştırmaktır.

Görev ve sorumlulukları
 1. Programları yöneterek, önemli belgeleri dosyalayarak ve ilgili bilgileri ileterek satış ekibini koordine etmek.
 2. İstendiğinde satış sonrası destek vermek
 3. Finansal ve finansal olmayan verileri elektronik biçimde depolamak ve sıralamak ve raporları sunmak.
 4. Tüm siparişlerin işlenmesini doğru ve zamanında gerçekleştirmek.
 5. Müşterileri öngörülemeyen gecikmeler veya sorunlar hakkında bilgilendirmek
 6. Ekibin ilerlemesini izlemek, eksiklikleri belirlemek ve iyileştirmeler önermek.
 7. Promosyon malzemelerinin veya etkinliklerinin hazırlanmasına ve düzenlenmesine yardımcı olmak.
 8. Müşterilerle iletişime geçerek tekliflerini takip etmek.
 9. Potansiyel müşteriler için temiz bir veri tabanı oluşturmak.
Şartlar
 1. Satışta kanıtlanmış deneyim; satış koordinatörü olarak veya diğer idari pozisyonlarda deneyim artı olarak kabul edilecektir.
 2. İyi bilgisayar becerileri (MS Office, Excel ve ppt)
 3. CRM ve çağrı yazılımlarıyla uyumlu
 4. İngilizce ve Arapça yeterliliği
 5. İyi organize olmuş ve sorumluluk sahibi, problem çözme becerisine sahip olmak
 6. Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerileri sahip olmak
 7. Yüksek düzeyde kendini adamış bir takım oyuncusu
 8. İşletme veya ilgili alanda BSc (Fen Fakültesi Mezunu)/BA (Sanat Fakültesi Mezunu); satış veya pazarlamada diploma bir varlık olacaktır
Apply for this position

İş özeti

Hem basılı hem de elektronik ortamda kavramsal fikirler alabilen ve görsel temsiller oluşturabilen, son derece yaratıcı bir grafik tasarımcı arıyoruz. İdeal adayımız, mevcut tasarım yazılımı hakkında uzman bilgisine sahip olacak ve konseptten nihai teslimata kadar tasarım sürecinin her adımında yetenekli olacaktır. Şirketimizde birden fazla ekiple işbirliği yapan grafik tasarımcı, yazılı veya sözlü fikirlerden yön alabilmeli ve bunları birbirine bağlayan bir tasarıma dönüştürebilmelidir. Başarılı aday, projeye bağlı olarak stil ve düzenleri değiştirme yeteneği ile birlikte, markalaşma ve pazarlama konusunda kapsamlı bir anlayışa sahip olacaktır.

Görev ve sorumlulukları
 1. Basılı ve dijital teminat için çeşitli materyaller oluşturmak ve tasarlamak.
 2. Projelerin yüksek kalitede ve zamanında tamamlanmasını sağlamak
 3. Marka yönergelerinin yanı sıra şirket için yaratıcı yön belirlemek
 4. Tasarım özellikleri ve bütçe kısıtlamaları dahilinde birden fazla projeye öncelik vermek ve yönetmek
 5. Görüntülerin rötuşunu gerçekleştirmek
 6. Geniş bir medya yelpazesiyle çalışmak ve grafik tasarım yazılımı kullanmak
Şartlar
 1. Grafik sanatlar, tasarım, iletişim veya ilgili alanlarda lisans derecesi
 2. Grafik tasarım alanında 2-3 yıllık deneyim
 3. Düzenler, grafik temelleri, tipografi, baskı ve web hakkında bilgi
 4. Adobe Photoshop, Illustrator, Sketch, InDesign ve diğer grafik tasarım yazılımları hakkında bilgi
 5. Çok çeşitli yaratıcı projeler üzerinde ilgi çekici bir çalışma portföyü
 6. Güçlü analitik beceriler
 7. Ayrıntılar için mükemmel bir göz
Apply for this position

İş özeti

Tesislerimizdeki iş akışını denetlemek ve koçluk yapmaktan, sorunları çözmekten ve astlar ile üst yönetim arasında bir bağlantı görevi görmekten sorumlu bir ustabaşı arıyoruz.

İdeal aday, çalışanları yönlendirebilecek ve eğitebilecek yetkin bir kişi olacaktır. Rolün sorumluluğu altındaki süreçlerde bilgili olacak ve sonuç odaklı olacaktır.

Amaç, kârlılık ve sürdürülebilir büyüme için faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Görev ve sorumlulukları
 1. Şirketin planlarına ve vizyonuna uygun şekilde performans ve son tarihler için hedefler belirlemek ve bunları astlara iletmek.
 2. İş akışını düzenlemek ve çalışanların görevlerini veya devredilen görevleri anlamasını sağlamak
 3. Çalışan verimliliğini izlemek ve yapıcı geri bildirim ve antrenörlük sağlamak.
 4. Şikayetleri almak ve sorunları çözmek.
 5. Zaman işleyişini ve personel kayıtlarını korumak.
 6. Bilgileri üst yönetimden çalışanlara iletmek ve bunun tersini yapmak.
 7. Performans raporları hazırlamak ve sunmak
 8. Yeni çalışanları işe almak ve eğitmek
 9. Yasal ve şirket politika ve prosedürlerine bağlı kalınmasını sağlamak ve gerekirse disiplin cezaları uygulamak
Şartlar
 1. Dış mekân tabela alanında, kurulumda ve baskıda kanıtlanmış deneyim.
 2. Alanın şirket politikalarına ve yasal yönergelerine aşinalık
 3. Çeşitli iş tanımlarını öğrenme yeteneği
 4. Mükemmel iletişim ve iletişim becerileri
 5. Olağanüstü organizasyon ve liderlik becerileri
 6. İyi derecede MS Office ve Excel bilgisi
 7. Birinci kademe yönetim veya ilgili alanda Diploma/Sertifika
 8. Lise diploması; Yönetim veya ilgili disiplinde BSc / BA bir avantaj olarak kabul edilecektir.
Apply for this position

İş özeti

Baskı makinelerimiz için fabrikada bu makinelerin baskı ve bakımından sorumlu olacak JHF & VIEWTECH Dijital operatörü arıyoruz.

ROLLER VE SORUMLULUKLAR
 1. Baskıya başlamadan önce her işi okumak ve incelemek.
 2. Makinelerin baskıya hazırlanması.
 3. Bir kontrol panelinde veya bilgisayar monitöründe yazdırma işlemini kurma, izleme ve ayarlama.
 4. Önleyici bakım yapın.
 5. Kağıt yırtıklarını veya sıkışmalarını düzeltme.
 6. Kağıt ve mürekkebin özellikleri karşılamasını sağlamak.
 7. Baskı kalitesinin sağlanması, müşterilerin beklentilerini karşılamaktadır.
İŞ ŞARTLARI
 1. Vinil ve esnek baskı makinelerini bağımsız olarak çalıştırabilme.
 2. 2 ile 3 yıl arasında Tecrübe sahibi olmalıdır.
 3. Baskı ortamı ve malzemeleri konusunda güçlü bilgi.
 4. Yazdırma işi özelliklerini okuma, yorumlama ve takip etme becerisine sahip.
 5. Rutin bakım ve küçük onarımlar konusunda deneyimli olmalı.
Apply for this position

JOB OVERVIEW

• Genel departman hedeflerine ulaşmak için doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi sağlamak için günlük defter tutma işlemlerini yürütecek bir muhasebeci arıyoruz.
• Muhasebe verilerini araştırıp analiz ederek yönetime finansal bilgi sağlamak; raporlar hazırlamak.

Temel Görevler ve Sorumluluklar:
 1. Çeşitli belgeleri derlemek ve bunların doğruluğunu doğrulamak için muhasebe işlemlerini kaydetmek, sınıflandırmak ve özetlemek.
 2. Ayrıntılı ücretlerin, hesap numaralarının, toplam maliyetlerin bilgisayar girişi için belgeleri bir araya getirmek ve yerleşik prosedürlere uygun olarak ödemeleri yetkilendirmek.
 3. Günlük girişlerini bilanço tablosuna doğru bir şekilde yayınlamak.
 4. Dosyalama, erişim, saklama, depolama, derleme, kodlama ve güncelleme yoluyla kayıtları korumak.
 5. Tutarsızlıkları tespit etmek ve çözmek için soruları yanıtlayın.
 6. Her günün sonunda tüm işlemleri uzlaştırmak için bakiye, farklar, düzeltmeler, gözden geçirme ve toplamları belirlemek için rakamları hesaplamak.
 7. Faturaların, makbuzların ve nakit sayımının uygun şekilde incelenmesi ve ödenmesi yoluyla şirketin küçük kasa işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek.
 8. Giderleri Kontrol Etmek ve Ayırmak ve aylık hesap mutabakatlarını hazırlamak ve tedarikçi faturalarını doğruluk açısından incelemek ve ödemelerin faturalara karşı doğru tahsisi için çek zamanında düzenlemek
 9. Tüm cari maliyetlerin cari ayın giderleri olarak yansıtılması için ay sonu kapanış faaliyetlerini yürütmek.
 10. Bekleyen ödemelerin müşteri ile takibi, müşteri hesabı mutabakatı ve müşteri faturalarının oluşturulması.
Şartlar
 1. Eğitimsel yeterlilik: Muhasebe Lisansları
 2. Ek Yeterlilik: Excel'de çalışma bilgisi
 3. Yılların Deneyimi: Muhasebede 2+ yıl
 4. İşe özel beceriler: Defter tutma & Muhasebe prensipleri, MS Office yetkinliği, Detaylara dikkat
 5. Anahtar yetkinlikler: İletişim, Planlama ve organizasyon, çoklu görev
Apply for this position